Naše stránky byly přesunuty na lepší webové prostory :

 http://jedeme.webnode.cz/